Portal GLASNIK

Portal GLASNIK je internet portal na srpskom jeziku koji ima za cilj blagovremeno, efikasno servisiranje i informisanje online korisnika sa pordučija SAD-a novostima sa prostora bivše Jugoslavije, SAD-a i iz ostatka svijeta. Portal GLASNIK će Vam kroz više rubrika omogućiti praćenje događaja iz sfere politike, sporta, zanimljivosti i ostalih interesantnih oblasti.
Imaćete priliku da kroz rubriku osvrt pročitate kolumne, intervjue, analitičke tekstove, stavove aktera iz svih društveno-političkih, sportsko-rekreativnih, kulturno-umjetničkih i ostalih životnih sfera.
Rubrika inicijativa kroz interaktivnu formu, odnosno Vaše direktno učestvovanje omogućava da Vaši predlozi, uz odobrenje administratora, budu delegirani kao dio javne i formalne inicijative na ovom portalu, koja ima opšti društveni značaj i interes za čitalačku publiku GLASNIK-a.
Portal GLASNIK Vam omogućava besplatno oglašavanja sa ličnim i poslovnim karakterom, kao i ponudu online prodaje kroz rubriku – shop.