Politički progon predsednika opštine Kotor Vladimira Jokića!?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Trenutno najaktuelnije pitanje u Crnoj Gori je da li predsednik opštine Kotor Vladimir Jokić ima državljnstvo Republike Srbije ili nema?

Ovo pitanje dobar dio crnogorske javnosti posmatra kao direktan politički obračun sa Jokićem, čija je stranka (Demokratska Crna Gora – Aleksa Bečić) pobednik lokalnih izbora u Kotoru, u oktobru 2016.

Poznato je da ova stranka okuplja mlade snage i trenutno predstavlja ogromnu “pretnju“ vladajućem režimu Đukanovićevog DPS, budući da osim Kotora, Demokrate imaju gradonačelnike i u Budvi i u Herceg Novom.

Kada je procurila infomracija da Jokić ima dvojno državljanstvo, predsednik Kotora je odmah to demantovao iznoseći dokument, kog je izdao MUP Srbije, da se on ne nalazi na evidenciji državljana Srbije. Uprkos ovim demantima, danas se oglasio i MUP Crne Gore sa saopštenjem da Vladimir Jokić, predsednik optštine Kotor, poseduje državljanstvo Republike Srbije od 2013. godine te je, u skladu sa zakonima Crne Gore, pokrenut postupak da mu se oduzme crnogorsko državljanstvo.

“Aktom Uprave policije-Sektor kriminalističke policije od 05.07.2017. godine obavešteni smo da je lice Vladimir Jokić, rođen 24.01.1988. godine u Kotoru, upisan u evidenciju državljana Republike Srbije za matično područje Novi Beograd, za 2013. godinu, pod rednim brojem 1661, a na osnovu rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije. Tom prilikom su nam dostavili kopiju uverenja za Jokić Vladimira o državljanstvu Republike Srbije, izdato 12.05.2017. godine, nakon čega je ovo Ministarstvo 07.07.2017. godine pokrenulo postupak, po službenoj dužnosti, gubitka crnogorskog državljanstva po sili zakona, shodno članu 24 stav 1 tačka 1 Zakona o crnogorskom državljanstvu (,,Sl. list Crne Gore”, broj 13/08, 40/10, 28/11, 46/11, 20/14 i 54/16), saopšteno je iz MUP Crne Gore.

Rezultat slika za mup cg

Kako se navodi, Ministarstvo je, shodno članu 31 stav 3 Zakona o crnogorskom državljanstvu, uputilo poziv, u cilju daljeg vođenja upravnog postupka, preko Filijale za građanska stanja i lične isprave Kotor, imenovanom da se izjasni o činjenicama i okolnostima iz člana 24 ovog Zakona, odnosno na činjenicu da punoljetni crnogorski državljanin, koji ima i državljanstvo druge države, po sili zakona gubi crnogorsko državljanstvo ako je dobrovoljno stekao državljanstvo druge države, kao i da da izjavu koje državljanstvo želi da zadrži, crnogorsko ili državljanstvo druge države, u konkretnom slučaju Republike Srbije.

Jokić se, kako se dodaje, odazvao na poziv Filijale za građanska stanja i lične isprave Kotor, dana 03.08.2017. godine, i izjavio da nije državljanin Republike Srbije, niti bilo koje države i uz izjavu dostavio kopiju potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcija policije, od 04.07.2017. godine, u kojoj se navodi da se ne nalazi u evidenciji državljana Republike Srbije.

Rezultat slika za vladimir jokić

 Prorežimske Dnevne novine su istakle da je Jokić 4. jula tekuće godine prikazao potvrdu MUP Srbije na kojoj  piše da nije na evidenciji državljana Srbije. Međutim, samo dva dana od kako je Jokić pokazao uverenje Dnevne novine su došle do potvrde da se on i dalje vodi u Gradskoj opštini Novi Beograd kao državljanin Srbije. Ovi mediji ističu da činjenica jeste da Jokić od 11. septembra 2013. postao srpski državljanin, te da se nikako nije mogao naći na odborničkoj listi, odnosno nije imao pravo niti da bira, ni da bude biran. Ukoliko je tačno da se Jokić više ne vodi kao državljanin Republike Srbije, to ne znači da mu po automatizmu pripada crnogorsko državljanstvo, već da to državljanstvo treba da traži. A dok ga ne dobije ne može biti na biračkom spisku, ne može glasati ni biti biran.

Ono što vuče pažnju dela crnogorske javnosti kada su u pitanju dvojna državljanstva tiče se neosporne činjenice da se jedino lica sa državljanstvom Srbije dovode u pitanje, budući da u Crnoj Gori svaki drugi Hrvat ili Albanac ima držaljnstvo svoje matične države. Zbog toga, slučaj Jokić opozicija u Crnoj Gori smatra aktom političkog progona, imajući u vidu da je personalno Jokić zaustavio mnoge biznis projekte u Kotoru licima bliskim režimu Đukanovića, a koje su po navodima opozicije išle direktno na štetu opštine.

Osim ovih napada na Jokića, nedavno je i Savet mladih DPS Kotor preko facebook naloga pozvao na javni linč predsednika opštine Kotor. Taj predmet je predat Vrhovnom državnom tužilaštvu.

Share.

About Author

Leave A Reply